Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie internetowej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.

W skład zespołu wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Nr 44
  • Gimnazjum Nr 6
  • XX Liceum Ogólnokształcące

Informujemy, że w dniu 31 marca 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 zajęcia będą odbywały się normalnie - nasza szkoła nie uczestniczy w strajku organizowanym przez ZNP.


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja do oddziałów przedszkolnych ("zerówek") i klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 44 jest w tym roku prowadzona w formie elektronicznej.
Należy kliknąć znajdujący się powyżej przycisk przekierowujący do systemu rekrutacji (przycisk dla rodziców kandydatów do zerówki pojawi się 10 kwietnia).
Wnioski zgłoszeniowe (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) i rekrutacyjne (dla dzieci spoza obwodu) należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć osobiście (rodzic/opiekun prawny) w sekretariacie szkoły.
Wniosek taki może również zostać wypełniony wspólnie z Państwem, na miejscu w sekretariacie, z pomocą pracownika szkoły.
Do zapisu dziecka do klasy pierwszej SP44 potrzebne będą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty rodzica,
  • zaświadczenie z Urzędu Miasta Lublin potwierdzające adres zameldowania stałego - jeśli w dowodzie osobistym jest wpisany inny adres,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Dokumenty należy dostarczać w oryginale. Przy zapisie dokumenty będą kserowane na potrzeby szkoły i zwracane.
O zapisie dziecka do szkoły/klasy nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminarz:

Zapisy do oddziałów przedszkolnych ("zerówek") Szkoły Podstawowej nr 44 będą prowadzone w dniach 10-19 kwietnia 2017 r.
Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 44 będą prowadzone w następujących terminach:

  • 27 marca-7 kwietnia 2017 r. (do godz. 14.00) - kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły (wnioski zgłoszeniowe),
  • 10-19 kwietnia 2017 r. (do godz. 12.00) - kandydaci spoza obwodu szkoły (wnioski o przyjęcie).

Szczegółowy terminarz rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Lubln

***

Zapraszamy tegorocznych absolwentow klas VI do podjęcia nauki w klasie VII profilowanej w piłce nożnej Szkoły Podstawowej nr 44 (szczegóły tutaj).

***

Rekrutacja do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych
z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Miasto Lublin

(Informacja ta nie dotyczy rekrutacji do naszej szkoły podstawowej, ale jest istotna dla uczniów klas III i VI, ktorych rodzice chcę przenieść do szkół podstawowych aktualnie tworzonych z przekształcenia gimnazjów)


Rekolekcje wielkopostne


Zachęcamy do przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2016 na działalność Stowarzyszenia „Nasze Orlęta”. Stowarzyszenie zostało założone przez rodziców naszej szkoły. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Ściśle współpracuje z Radą Rodziców wspierając naszą szkołę i środowisko lokalne. Zachęcamy do włączenia się w ten sposób w jego działalność. Nie wymaga to żadnych nakładów finansowych, a jedynie wpisania odpowiedniej informacji do rozliczenia podatkowego. Prosimy również o zachęcenie do tego rodziny i znajomych.

Numer KRS - 0000320725


Rekrutacja do klas IV i VII szkół podstawowych powstałych
z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Miasto Lublin


Ubezpieczenie uczniów


Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 44 na rok szkolny 2016/2017

Wykaz podręczników dla Gimnazjum  na rok szkolny 2016/2017


Italiada 2017


Plan lekcji


 Co ciekawego wydarzyło się ostatnio w naszej szkole?


 

Laureaci konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawowa nr 44

Gimnazjum nr 6


 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017


Sport szkolny w Lublinie


Informacje w sprawie obiadów szkolnych


Dziennik elektroniczny

 


Szkoła w obiektywie