# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Stowarzyszenie "Nasze Orlęta"

Przy naszej szkole działa Stowarzyszenie "Nasze Orlęta". Pracuje ono na rzecz rozwoju ZSO nr 4 oraz integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym. Założyli je członkowie Rady Rodziców. Każdy, kto chce wspomagać Stowarzyszenie w jego działalności, może uzyskać status członka wspierającego. Zapraszamy do współpracy.

Nasza działalność:
 

 • Jesteśmy współorganizatorem Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Wiersz dla Taty” dla świetlic szkół podstawowych Lublina i Gminy Garbów (2009, 2010, 2011,2012, 2015, 2016, 2018)
 • Wspieramy, poprzez zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, działalność Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Parafii św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
 • Jesteśmy współorganizatorem festynów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Szkoły bez Przemocy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie (2009, 2010, 2011,2012,2017)
 • Przy wsparciu PZU S.A. przeprowadziliśmy akcję wyposażenia przed wakacjami wszystkich uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w opaski odblaskowe (2009)
 • Współorganizowaliśmy Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie (2010)
 • Wspieramy działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie poprzez zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (papier i toner do kserokopiarki, sprzęt RTV, tablice interaktywne, projektory multimedialne, książki do biblioteki szkolnej, podręczniki).
 • Fundujemy nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie
 • Współorganizujemy jesienne i wiosenne zawody wędkarskie dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie.
 • Byliśmy współorganizatorem Międzyszkolnego Konkursu „Orlęta Lwowskie oczami gimnazjalisty” (2010)
 • Wspieramy finansowo międzynarodową wymianę młodzieży pomiędzy XX Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 6 a niemiecką szkołą Gesamtshule z Waltrop (2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018)
 • Współorganizowaliśmy Mistrzostwa Gimnazjum nr 6 w Wyciskaniu Sztangi o Puchar Prezesa Stowarzyszenia „Nasze Orlęta” (2010, 2012, 2017)
 • Jesteśmy współorganizatorem Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Pocztówka z Kalinowszczyzny” – we współpracy z radą Dzielnicy Kalinowszczyzna i Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie (2009, 2010, 2011, 2012)
 • Dofinansowaliśmy wyjazd delegacji uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Lublinie na uroczystości patriotyczne do Lwowa (2010)
 • Współorganizowaliśmy I Wiosenne Mistrzostwa Szkół Podstawowych Kalinowszczyzny w Piłce Nożnej (2010)
 • Współorganizujemy akcję edukacyjną „Cztery minuty = życie”, w ramach której uczniowie lubelskich szkół zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz uczestniczą w konkursach popularyzujących tę problematykę. W latach 2010-2018 przeprowadziliśmy dziewięć  edycji tej akcji.
 • Razem z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego Szkoły podstawowej nr 44 zorganizowaliśmy festyn rodzinny dla uczniów i ich rodzin (I 2012)
 • Ufundowaliśmy nagrody dla zwycięzców i uczestników Mistrzostw ZSO nr 4 w Pływaniu (2011,2012)
 • Ufundowaliśmy nagrody w konkursach (recytatorskim, ortograficznym, literackim, kaligraficznym) dla klas I-III Szkoły Podstawowej nr 44 (2011,2012, 2017)
 • Współorganizujemy Międzyszkolny Konkurs o Włoszech dla Gimnazjalistów „Italiada” (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) i wewnątrzszkolny Konkurs o Włoszech „MiniItaliada” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie (2015, 2016)
 • Wsparliśmy, poprzez zakup zabawek, działalność Przedszkola nr 59 w Lublinie (2016)
 • Dofinansowaliśmy przez zakup wyposażenia działalność studia fotograficznego w ZSO nr 4 (2016) i remont szkolnej siłowni (2017)
 • Zakupiliśmy sprzęt sportowy i stroje sportowe dla ZSO nr 4 (2016, 2017)
 • Sfinansowaliśmy nagrody w szkolnym konkursie "Jestem bezpieczny" (2017, 2018)
 • Byliśmy współorganizatorem i fundatorem nagród w konkursie na hymn szkoły z okazji jej 25-lecia (2017)
 • Sfinansowaliśmy serię szkoleń z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów ZSO nr 4 (2018)


Statut Stowarzyszenia "Nasze Orlęta"


Zachęcamy do wspierania działalności stowarzyszenia poprzez dokonywanie dobrowolnych wpłat na jego rzecz.

Numer konta -  27 1240 2470 1111 0010 2374 9358

Tytuł wpłaty - "Darowizna na działalność statutową"

Stowarzyszenie "Nasze Orlęta" posiada status organizacji pożytku publicznego.

Wspomóż naszą działaność przekazując 1% podatku dochodowego!

Numer KRS Stowarzyszenia: 0000320725