# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Szkoła Promująca Zdrowie

JAK PRZYSTĄPILIŚMY DO PROGRAMU SZKÓŁ PROMUJACYCH ZDROWIE

Różnorodne zadania z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia realizowane są w naszej szkole od początku jej istnienia. 

29.05.2015 r. – po zasięgnięciu opinii społeczności szkolnej (nauczyciele, uczniowie, rodzice) – złożyliśmy kartę zgłoszenia do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie? (kliknij...)

30.09.2015 r.  otrzymaliśmy informację o uznaniu naszej placówki za szkołę przygotowującą się do wstąpienia do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin. Poza naszą szkołą w tej grupie znalazło się jeszcze 14 innych placówek z Lublina (szkoły, przedszkola).

 Wybrane  wymagania, które należało spełnić, by móc starać się o nadanie miejskiego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie (kliknij...)

DIAGNOZA I WYBÓR PROBLEMU PRIORYTETOWEGO

W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono wśród społeczności szkolnej diagnozę z zastosowaniem ankiety „Co wpływa na moje samopoczucie w szkole?”, narzędzia zalecanego dla Szkół Promujących Zdrowie. Analiza ankiet wykazała, że czynnikiem w znacznym stopniu negatywnie wpływającym na samopoczucie w szkole jest hałas podczas przerw śródlekcyjnych i brak „cichego” miejsca do odpoczynku dla uczniów. Przyjęliśmy to jako problem priorytetowy do rozwiązania. 

OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ I JEGO REALIZACJA

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia opracował plan działań prowadzących do zmniejszenia natężenia hałasu w szkole. Podejmowane były również inne działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

W czerwcu 2016 r. nasza szkoła otrzymała Miejski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

 
 
PRZYSTĘPUJEMY DO WOJEWÓDZKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJACYCH ZDROWIE
 
23 września 2016 r. podpisane zostało porozumienie, na mocy którego staliśmy się członkiem Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W ramach realizacji projektu Szkoły Promującej Zdrowie nadal podejmujemy działania o charakterze profilaktycznym i prozdrowotnym.