# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Szkolne Centrum Kultury

W naszej szkole  działa

Szkolne Centrum Kultury,

w którym młodzież może realizować swoje ciekawe pomysły. 

Celem działalności SCK jest poszerzenie wiedzy na temat historii Lublina i okolic, twórców kultury, pisarzy i poetów. Rozwijamy tu swoje umiejętności poznawcze i artystyczne. Kształtujemy wśród rówieśników postawy patriotyczne, zachęcamy do działalności na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

SCK działa w szkole od wielu lat, jest  adresowane do uczniów z  SP i LO, którzy mają czas i chęć pracować na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Tutaj mogą realizować i rozwijać swoje pasje, współpracować z innymi a także ciekawie spędzić czas po lekcjach. Nasza uwaga koncentruje się wokół wydarzeń kulturalnych miasta i regionu. Ważne wydarzenia historyczne wzbudzają w nas potrzebę  głębszego ich poznawania i inspirują do różnych działań artystycznych. 

Młodzież naszej szkoły nie tylko zdobywa wiedzę w murach naszej szkoły, ma wiele osiągnięć w konkursach przedmiotowych, wspaniałe wyniki  sportowe  ale także- co jest niezmiernie ważne- jest chętna do bezinteresownej działalności na rzecz szkoły, swoich rówieśników,  do poświęcenia swojego czasu dla innych.

Przykładem realizowanych przedsięwzięć są: 

  • konkursy i spotkania literackie, np. o Janie Pawle II,  promowanie „ złotych myśli papieża”
  • akcja „ Cała Polska czyta dzieciom- młodzież czytadzieciom”.
  • projekt „Wiedza w pigułce- ekspozycja dat historycznych, tabliczki mnożenia, wzorów matematycznych, angielskich czasowników nieregularnych na korytarzach- filarach i schodach naszej szkoły.
  • projekt „ Moda na czytanie” - promowanie czytelnictwa i literatury pięknej wśród uczniów- ekspozycje, wystawy, prezentacje multimedialne.
  • współudział w projekcie „W zdrowym ciele zdrowy duch” - promowanie zdrowego stylu życia.

 Współpracujemy z : 

  • Samorządem Uczniowskim,
  • Szkolnym Wolontariatem,
  • Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatrem NN”,
  • Biblioteką im. H. Łopacińskiego w Lublinie- Filią nr 10,
  • teatrami, muzeami i kinami - promowanie ciekawych spektakli, filmów i wystaw.

Wszystkie wydarzenia związane z kulturą, historią i sztuką relacjonujemy  na bieżąco w formie aktualizowanych gazetek w gablocie Szkolnego Centrum Kultury i w formie ekspozycji na panelach, na  korytarzach szkoły. 

Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się w szkole!

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do współpracy.
Jesteśmy otwarci na  współpracę i  nowe pomysły.
Zgłaszajcie się do nas!

Opiekunowie:
Anna Celińska (nauczyciel historii) i Elżbieta Wojdat (nauczyciel- bibliotekarz)