# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

ZSO NR 4

Wolontariat
 • to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie
 • wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna
 • koło wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 • zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • rozwijanie empatii i tolerancji
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • kształtowanie postaw wśród uczniów, które sprzyjają wychodzeniu naprzeciw potrzebom osób potrzebujących
 • uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi
 • uczenie poszanowania drugiego człowieka
 • uczenie niesienia pomocy innym osobom (chorym, niepełnosprawnym, samotnym)
 • uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji i realizacji zamierzeń
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
 • nawiązanie nowych znajomości
 • możliwość wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń
 • zdobycie nowych umiejętności oraz doświadczeń życiowych
 • zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • nabywanie pod wpływem działania społecznego cech charakteru, takich jak: 
 • cierpliwość, 
 • otwartość na ludzi, 
 • skupienie na drugim człowieku, 
 • gotowość podejmowania odpowiedzialności za drugiego człowieka.