# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

PEDAGOG

Pedagodzy szkolni opiekujący się szkołą i Przedszkolem 89:


mgr Iwona Żukowska – Przedszkole 89 i klasy 0-IV szkoły podstawowej
mgr Beata Borowik – klasy V-VIII szkoły podstawowej i  LO/ doradztwo zawodowe


Można się ze nami skontaktować:

 • osobiście, pokój nr 71
 • telefonicznie tel. 81-747-70-03 w 31, 667 618 398
 • drogą mailową:  pedagog@zso4.lublin.eu


Godziny pracy:

Iwona Żukowska                         
Klasy 0 – IV i Przedszkole nr 89                           

 • poniedziałek  7.30-12.30                               
 • wtorek 11.00-15.00
 • środa 7.30-11.30
 • czwartek 7.30-11.30
 • piątek 12.00-15.00


Beata Borowik
Klasy V – VIII i  LO/ doradztwo edukacyjno-zawodowe

 • poniedziałek  10.20-14.20                               
 • wtorek 7.30-8.00 i 8.50-12.00
 • środa 10.20-14.20
 • czwartek 10.20-14.20
 • piątek 7.30-8.00 i 8.50-12.00


PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CELU MINIMALIZOWANIA RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2
W GABINECIE PEDAGOGA – 2020/2021

 1. Ograniczenie do niezbędnego minimum ilości spotkań w gabinecie.  Preferowany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 2. Na spotkania z pedagogiem Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego ustalenia wizyty, aby zmniejszyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w gabinecie i na korytarzu.
 3. W gabinecie może przebywać tylko pedagog i jeden rodzic/nauczyciel (w uzasadnionych przypadkach dwóch). W razie konieczności udziału większej liczby osób spotkania będą się odbywać w pomieszczeniu o większej powierzchni np. w sali lekcyjnej.
 4. W celach konsultacyjnych, interwencyjnych czy też mediacyjnych  w gabinecie mogą przebywać wraz z uczniami ich rodzice/ prawni opiekunowie (nie więcej niż trzy osoby).
 5. Osoby przychodzące do pedagoga muszą być bezwzględnie zdrowe. W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny bądź dziecko mają objawy infekcji (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, biegunka, bóle brzucha itp.) są zobowiązani do odwołania wizyty.
 6. Rodzice i inne osoby z zewnątrz zobowiązani są do noszenia osłony nosa i ust na terenie obiektu, szczególnie we wspólnej przestrzeni.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni i inne osoby z zewnątrz wchodzą do szkoły i do gabinetu punktualnie na umówione spotkanie o określonej godzinie.
 8. Spotkania są przeprowadzane z zachowaniem rekomendowanych odległości pomiędzy osobami (zalecane co najmniej 1,5 m między osobami). Po każdym spotkaniu następuje wietrzenie pokoju i dezynfekcja.
 9. W pomieszczeniu umieszczony jest płyn do dezynfekcji w celu odkażenia dotykanej powierzchni po każdej wizycie.
 10. Rodzic zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
 • występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe


Jeżeli nie wiesz jaką wybrać szkołę, zawód? Zapraszam na indywidualne doradztwo zawodowe.

Naszą szkołą opiekuje się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, tel. 81-747-35-26, 509-731-851; http://www.zp1.lublin.pl. Osobami odpowiedzialnymi za szkołę podstawową są:  psycholog – mgr Beata Serej, pedagog – mgr Joanna Szuran. Rodzice i uczniowie mogą zgłaszać się indywidualnie po pomoc do pracowników poradni lub za pośrednictwem pedagoga szkolnego. Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły, jednakże w przypadku problemów dydaktycznych wskazana jest opinia wychowawcy i nauczycieli uczących.


Zgodnie z Prawem oświatowym szkoła honoruje wyłącznie opinie wydane przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne, oraz niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (poradnie te znajdują się w wykazie Kuratora Oświaty).


Wszystkie opinie, które uczeń chce złożyć w szkole, muszą zostać złożone najpierw w sekretariacie szkoły,
skąd trafią do pedagoga i wychowawcy. Wychowawca jest zobowiązany zapoznać z opiniami nauczycieli uczących. Do szkoły należy składać oryginał opinii.
Opinie stwierdzające dysleksję rozwojową, uprawniające do specjalnych warunków na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie ósmoklasisty muszą być wydane nie wcześniej niż po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej.
Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności proszeni są o dostarczenie odpowiedniego dokumentu do sekretariatu szkoły.


Miejsca, gdzie można otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, socjalną, prawną, w przypadku przemocy w rodzinie, istnienia problemu uzależnień itp. i przydatne strony www:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, tel. 81-747-35-26, 509-731-851; www.zp1.lublin.pl
 • Centrum Interwencji Kryzysowej, Lublin, ul. Probostwo 6A, tel.  81-466- 55-46, 81-466-55-47, całodobowy telefon zaufania 81-534-60-60, www.ciklublin.pl
 • Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin, Lublin, ul. Popiełuszki 28E, tel. 81-466-55-48, 81-466-55-49, 603-780-650;
 • Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, Lublin, ul. Karłowicza 1, tel. 81-532-29-79, http://olu.lublin.pl/index.php
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Lublin, ul. Zakładowa 11a, tel. 81-533-84-95
 • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Uzależnień, Lublin, ul. Hutnicza 10b, tel. 81-745-10-10;
 • Antynarkotykowa Poradnia Internetowa, www.narkomania.org.pl
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (pomoc społeczna, informacja o Rejonach Opiekuńczych), Lublin, ul. Grodzka 7, tel. 81-536-07-00;
 • Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie MOPR, ul. Głęboka 11, tel. 81 466 54 87
 • Fundacja ITAKA, www.zaginieni.pl, tel. 801-24-70-70
 • Fundacja Dzieci Niczyje, www.fdn.pl, której celem jest ochrona dzieci przed krzywdzeniem oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom; www.dzieckowsieci.pl – kampania edukacyjna na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 • BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: 11-61-11, www.116111.pl
 • Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Uzależnień, Lublin, ul. Montażowa 16, tel. 81-745-10-10;
 • Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – www.narkomania.gov.pl/portal
 • Telefon Zaufania Narkomania 801 199 990 (czynny codziennie w godz. 16-21)
 • Bezpłatna Infolinia ws. dopalaczy – 800 060 800, www.dopalaczeinfo.pl
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania – 22 654 40 41