# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

Strona główna Przedszkola 89

Począwszy od 1 września 2020 r. w ramach naszego zespołu rozpoczęło działalność Przedszkole nr 89. Funkcjonuje ono w budynku usytuowanym przy ul. Dożynkowej 38.

Pracą przedszkola kieruje wicedyrektor ZSO nr 4 - mgr Iwona Podlecka.

Kontakt telefoniczny:
przedszkole - 667 614 341
sekretariat zespołu szkół - 81 74 77 003.

***

Kilka informacji o przedszkolu:

 • Nowy budynek na powstającym osiedlu mieszkaniowym.
 • Dwie kondygnacje przeznaczone na przedszkole - w pełni wyposażone w sposób odpowiadający aktualnym standardom opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 • Duże, jasne, kolorowe sale dla każdej grupy.
 • Gabinety do zajęć specjalistycznych.
 • Jadalnia.
 • Sala dla zajęć ruchowych i przedstawień.
 • Własny plac zabaw.
 • Bezpieczeństwo - monitoring i kontrola dostępu.

Fachową opiekę zapewnia wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna.

Obsługa administracyjna jest prowadzona w siedzibie ZSO nr 4 przy ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a.

***

Jak wygląda dzień przedszkolaka?

Pracujemy w godzinach 6.00-17.00, zgodnie z deklaracjami złożonymi przez rodziców przy zapisie.

Posiłki:

 • śniadanie - 8.30
 • obiad - 12.00
 • podwieczorek - 14.00-14.30.

Wszystkie dzieci powinny zjawić się w przedszkolu najpóżniej o godz. 8.00.

Przedszkole jest usytuowane na I i II piętrze budynku.

Rodzice dowożący dzieci samochodami mogą skorzystać z bezpłatnego parkingu zewnętrznego (wejście do budynku z poziomu parteru) lub podziemnego (wejście do przedszkola klatką schodową lub wjazd windą z poziomu garażu).

***

 Podstawowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego
obowiązujące w przedszkolu w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

 • Do przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe, wolne od jakichkolwiek infekcji.
 • Dzieci są odprowadzane do przedszkola i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 • Nie wolno przyprowadzać do przedszkola dziecka, jeżeli miało kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że jest ono zdrowe.
 • Do budynku przedszkola osoby odprowadzające i  odbierające dzieci wchodzą wyłącznie w maseczkach zakrywających usta i nos lub przyłbicach ochronnych, odkażając dłonie udostępnionym przy wejściu środkiem dezynfekującym.
 • Osoby odprowadzające i  odbierające dzieci zachowują w budynku przedszkola dystans społeczny (min. 1,5 m) oraz nie wchodzą poza pomieszczenie szatni i prowadzący do niego korytarza bez zgody personelu przedszkola.
 • Dzieci, u których pojawiają się objawy infekcji (np. gorączka, kaszel, katar) są natychmiast izolowane. Rodzice lub inne upoważnione osoby mają obowiązek je niezwłocznie odebrać. Jeśli nie mają takiej możliwości, wzywane są służby sanitarne, które decydują o ewentualnym zabraniu dziecka do szpitala. W związku z tym, przynajmniej jedno z rodziców powinno pozostawać w ciągu dnia w kontakcie telefonicznym z przedszkolem.
 • Pracownicy przedszkola, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, mierzą temperaturę ciała dzieci termometrem bezdotykowym.
 • Dzieci i pracownicy myją ręce wodą z mydłem kilkakrotnie w ciągu dnia, w tym – niezwłocznie po stawieniu się w przedszkolu.
 • Nie są dopuszczani do pracy pracownicy z objawami infekcji oraz mający kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub przechodzącą okres kwarantanny, do czasu stwierdzenia przez służby sanitarne, że są oni zdrowi.
 • Pracownicy, u których pojawiają się objawy infekcji są niezwłocznie odsuwani od wykonywania obowiązków i kierowani na konsultację lekarską.
 • Powierzchnie i przedmioty, z którymi mają kontakt dzieci i inne osoby przebywające w przedszkolu, są zmywane środkiem z detergentem lub dezynfekowane, a pomieszczenia przedszkola – systematycznie wietrzone.
 • Używanie przez dzieci na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli rodzic dziecka wyraża taką wolę.
 • Używanie przez pracowników na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych jest obowiązkowe, z wyjątkiem nauczycieli podczas prowadzenia zajęć z dziećmi.

Z pełnym katalogiem obowiązujących w ZSO nr 4 zasad bezpieczeństwa sanitarnego można zapoznać się TUTAJ.

 

Rada Rodziców