# ZSO nr 4 w Lublinie

Przejdź do:

wszelkie prawa zastrzeżone (c) ZSO NR 4 w Lublinie

Konkurs "Wiersz dla Taty"

„Matki dają naszemu duchowi ciepło a ojcowie - światło”
(Jean Paul Sartre)
 


„Wiersz dla Taty”
  Konkurs poetycki dla świetlic Miasta Lublin

Honorowy patronat: 
mgr Krzysztof Szulej - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
mgr Barbara Turska-Paprzycka - doradca metodyczny
 

Patronat medialny:
Kurier Lubelski
 

Fundator nagród:
Stowarzyszenie "Nasze Orlęta"
 

Organizatorzy (wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie):
mgr Monika Golda
mgr Małgorzata Purkot
mgr Renata Skorek
mgr Agnieszka Woś   
 

Cele konkursu:

 1. wzmacnianie więzi emocjonalnej z ojcem;
 2. krzewienie wśród dzieci takich wartości jak miłość, przywiązanie i szacunek dla najbliższych;
 3. podtrzymywanie tradycji obchodzenia Święta Dnia Ojca;
 4. rozbudzanie zainteresowań literackich;
 5. rozwijanie twórczej aktywności dzieci;
 6. promowanie młodych talentów.

Regulamin konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do wychowanków świetlic szkolnych/uczniów klas 1, 2 i 3 szkół podstawowych.
 2. Prace oceniane będą na trzech poziomach: uczniów klas 1, klas 2 i klas 3; ocena prac ze względu na poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną oraz oryginalność ujęcia tematu.
 3. Każdy uczestnik może złożyć tylko jeden wiersz, a każdy nauczyciel wysłać maksymalnie 2 prace.
 4. Wiersze nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 5. Każdy wiersz powinien zawierać opis: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę, adres i tel/fax placówki, imię i nazwisko opiekuna.
 6. Prace należy wysyłać na adres mailowy szkoły: zso4@zso4.lublin.eu w formacie RTF.
 7. W tytule wiadomości należy wpisać: konkurs „Wiersz dla Taty”.
 8. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostaną do dyspozycji organizatorów.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!